Persondataloven


Persondataloven


Persondataloven er en dansk lov som handler om hvornår og hvordan personoplysninger må behandles. Som hovedregel gælder persondataloven for al elektronisk behandling af personoplysninger, men gælder desuden også for manuel behandling af personoplysninger, der er indeholdt i et register.


Ved bestilling af arbejde hos Vestkystens El ApS, accepterer kunden samtidig vores brug af persondata til fremsendes af faktura, samt telefonisk kontakt herom.


Registreredes rettigheder


Når man afgiver personlige oplysninger, følger der automatisk nogle rettigheder med. Hver af disse rettigheder er beskrevet i det følgende:


Ret til indsigt: Ved henvendelse til Vestkystens El ApS har man ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger der er registreret om én selv og på hvilket grundlag de bliver behandlet.


Ret til sletning: Ved henvendelse til Vestkystens El kan man få personlige oplysninger slettet uden unødig forsinkelse, med mindre oplysningerne er nødvendige for, at Vestkystens El kan overholde en forpligtigelse, eller Vestkystens El har en lovmæssig forpligtelse til at opbevare oplysningerne.


Ret til at tilbagekalde et samtykke: Ved henvendelse til Vestkystens El pr. mail kan man til enhver tid tilbagekalde et samtykke i forhold til fremtidig behandling.


Ret til begrænset behandling: Ved henvendelse til Vestkystens El har man ret til anmode om, at behandlingen af personoplysninger begrænses, hvis oplysningerne ikke er rigtige, eller der foreligger andre grunde, der efter reglerne på området gør, at behandlingen skal begrænses.


Ret til indsigelse: Ved henvendelse til Vestkystens El kan man gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger, hvis man mener, at Vestlystens El ikke har en væsentlig grund til at behandle oplysninger om ens person.